Cum se calculează impozitul pentru o casă individuală?

Orice proprietar de locuință, de terenuri sau de automobile trebuie să plătească un impozit anual. Impozitul este o taxă plătită către autorități, care contribuie la îmbunătățirea infrastructurii, la întreținerea spațiilor publice și la tot ceea ce ține de administrație publică.

Cum se calculează impozitul pentru o casă individuală?

Cei care dețin o casă individuală trebuie să plătească un impozit a cărui valoare ține cont de destinația clădirii și de valoarea acesteia.

Impozitul poate să fie plătit în două tranșe egale ( până pe 31 martie și până pe 30 septembrie) și poate beneficia de anumite reduceri în cazul în care este plătit în totalitate în prima parte a anului.

Modul de calcul pe clădiri diferă în funcție de destinația acestora:

1. Clădirile care au doar destinația de locuință

Pentru clădirile care au doar destinația de locuință impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08 – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Această cotă de impozare este stabilită de consiliul localității de care aparține clădirea.

În ceea ce privește valoarea impozabilă a clădirii, aceasta se obține prin înmulțirea suprafeței clădirii cu o valoare/mp prevăzută în Codul Fiscal. În general, această valoare este ajustabilă în funcție de rangul localității ( impozitele pot fi mult diferite dacă clădirea se află în oraș sau la țară) și în funcție de zona în care se află clădirea.

2. Clădirile cu destinație mixtă

Foarte mulți antreprenori aleg să își declare sediul social al firmei acasă. Această decizie atrage o serie de cheltuieli suplimentare în ceea ce privește impozitul.

Dacă există o delimitare clară a suprafeței folosite în scop rezidențial și a suprafeței folosite în scop economic, impozitul se calculează separat pentru cele două suprafețe. Dacă nu este declarată suprafața folosită în cele două scopuri, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0.3% asupra valorii impozabile a clădirii rezidențiale.

Care sunt criteriile care stabilesc valoarea impozabilă a clădirii?

Pentru a stabili valoarea impozabilă a unei clădiri, codul fiscal ia în calcul mai multe criterii, conform legii 227/2015. Aceste criterii sunt calculate in functie de statutul localității ( rural sau urban), în funcție de rangul acesteia, în funcție de materialele din care este realizată construcția și în funcție de facilitățile de care dispune.

Conform legii, valoarea impozabilă trebuie să fie exprimată în lei și este determinată prin înmulțirea suprafeței construite sau a suprafeței desfășurate ( pentru clădirile care au mai mult de un nivel ) cu o valoare obținută pe baza tuturor criteriilro de mai sus.

Valoarea maximă a metrului pătrat construit ( conform Codului Fiscal ) este de 1000 de lei și corespunde clădirilor construite din beton armat, cărămidă arsă sau alte materiale obținute prin tratament chimic, care au canalizare, instalații de apă și instalații de încălzire. Cu cât materialele sunt mai slabe și cu cât lipsesc mai multe facilități, cu atât valoarea impozitului scade, putând să ajungă chiar și la 200 de lei/mp pentru clădirile din lemn, poiatră naturală, cărămidă nearsă sau alte materiale nesupuse tratamentului termic și care nu au toate facilitățile.

Ce faci atunci când crezi că plătești un impozit prea mare pe clădirea pe care o deții?

Valoarea impozabilă a unei clădiri poate să fie reevaluată o dată la 5 ani. Reevaloarea este făcută de către un expert evaluator și adesea poate duce la reducerea valorii impozitului. În cazul în care nu apelezi la o reevaloare, valoarea impozitului rămâne aceeași.

Unde și cum trebuie să plătești impozitele?

Impozitele pe clădiri se plătesc la administrația financiară a localității de care aparține casa. Există și posibilitatea de achitare online a impozitelor, prin înregistrarea pe Ghiseul.ro. Pentru a putea achita online trebuie să te înregistrezi pe Ghișeul.ro, să înregistrezi un card de debit emis la băncile aprobate de Anaf și să aștepți validarea contului.

Ce se întâmplă dacă nu plătești la timp impozitele pe clădiri?

Neplata obligațiilor fiscale atrage cu sine dobanzi de 0.02% și penalizări de 0.01% pentru fiecare zi de întârziere. Tocmai de aceea, este important să fii mereu informat privind taxele pe care le plătești și să le achiți la timp.