Impactul fiscal al noilor măsuri fiscale asupra veniturilor personale din chirie

O inovație legislativă importantă adusă de Decretul nr. 1. 16/2022 are ca scop modificarea modului de calcul al impozitului pe venitul din chirie.

Mai precis, a fost eliminată cota forfetară de 40%, ceea ce ar avea ca rezultat o creștere a impozitului pe venitul din chirie.
În anul 2022, dacă o persoană fizică închiriază un apartament și încasează un venit anual din chirie, de exemplu, de 10.000 lei, va datora impozit, calculat astfel:

10% * (10.000 lei – 40% * 10.000 lei) = 600 lei

Regulile fiscale permit o deducere de 40% din veniturile din chirie.

Începând cu veniturile aferente anului 2023, se elimină posibilitatea deducerii acestor cheltuieli din venitul brut.
Deci dacă ne referim la aceleași date, pentru 2023 impozitul va fi de 10% * 10.000 lei = 1.000 lei.

Înapoi la Declarația de contract de închiriere a ANAF. Contribuabilul este obligat să înregistreze contractul semnat de ambele părți, cu excepția veniturilor obținute din cedarea folosinței bunurilor sale personale, pe lângă veniturile din chirie și veniturile din închirierea camerelor situate într-o reședință deținută de persoana fizică pt. scopuri turistice. Notifică Autoritatea Fiscală Competentă a părților și modificările ulterioare ale acestora prin transmitere electronică la distanță în cel mult 30 de zile de la data finalizării/generării modificării.

Această regulă se aplică de la 1 ianuarie 2023 pentru contractele de închiriere.

Procedurile pentru aceste prevederi privind declarațiile de contract se aplică prin ordin al directorului de gestiune fiscală de stat.