Misterul caselor Chiajna şi Ştefăneştii de Jos: ANAF spune că nu are nicio legătură cu 11.000 de apartamente construite în Chiajna care nu apar în evidenţele primăriei pentru a fi impozitate.

Autoritățile locale sunt responsabile de centralizarea plăților aferente impozitului pe locuințe, a spus un reprezentant al Ministerului Finanțelor, ca răspuns la o solicitare a ZF, care a plecat de la ceea ce s-a constatat în mai multe locuri din Ilfov și din București: raportat de Oficiul Național de Statistică. Numărul de locuințe livrate în fiecare an și realitățile locale.

Potrivit reglementărilor Legea nr. 227/2015 art. 455 privind Codul fiscal și modificările și completările ulterioare prevede că oricine deține un imobil situat în România trebuie să plătească un impozit anual asupra imobilului, care constituie comună, oraș sau municipiu (sectoare, în cazul Bucureștiului) unde se afla imobilul. De asemenea, pe baza principiilor autoguvernării locale, prin Articolul 490 din Codul fiscal, administrațiile publice locale și agențiile de specialitate ale acestora (după caz) răspund de stabilirea, controlul și perceperea impozitelor și taxelor locale, precum și a amenzilor și penalităților aferente. Biroul de presă al Ministerului Finanțelor, la acea vreme a îndeplinit solicitarea transmisă inițial de ZF către ANAF.

Ei au mai adăugat că Ministerul de Finanțe nu are informații despre numărul de case noi care au plătit impozite în România în fiecare an în ultimul deceniu.

Ziarul Financiar a raportat că în ultimele luni a existat o discrepanţă între numărul de locuințe raportat de Oficiul Național de Statistică și numărul real de locuințe din raioanele Chiajna și Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov și București.

Comuna Chiajna, care cuprinde satele Chiajna, Dudu şi Roşu, a raportat la INS că au fost finalizate mai puţin de 3.500 de case în toată comuna în ultimii 20 de ani, în timp ce doar ansamblul Militari Residence cuprinde 11.000 de apartamente în 90 de blocuri. Pe platforma Tianbao a INS nu există date subdivizate pentru fiecare sat din comună, putând fi doar acumulate. În ultimele luni, reprezentanții autorității locale din Chiaina nu au răspuns solicitării ZF de clarificare a situației.

În Ștefăneștii de Jos au fost livrate doar 117 case în perioada 2011-2020, conform datelor furnizate de Oficiul Național de Statistică pe platforma Tempo. De altfel, Cosmopolis, cel mai mare complex unic din zona adiacentă capitalei, a adus pe piață 5.000 de locuințe în 15 ani.

Nici la București situația nu este foarte clară. Potrivit statisticilor INS a platformei Tempo, în perioada 2016-2020, pe piața rezidențială din București au fost livrate 35.680 de case. Însă în perioada 2017-2021, doar consiliul cartierului 1 a vorbit despre aproape 22.000 de locuințe pe teritoriul său, în timp ce cartierul al 5-lea a vorbit despre alte 28.000 în aceeași perioadă. Astfel, există un semn de întrebare cu privire la acuratețea datelor transmise INS de către administrațiile publice centrale și locale și cât de bine reflectă acestea realitatea.

„Potrivit Secțiunii 461 din Codul financiar, impozitul pe construcție se plătește de către persoana care deține imobilul la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent pentru întregul exercițiu financiar. De asemenea, în cazul achiziționarea sau construirea imobilului în cursul anului, proprietarul acesteia este obligat să depună o declarație la agenția financiară locală din zona în care se află imobilul în termen de 30 de zile de la data achiziției, iar datoria va fi percepută asupra imobilului din 1 ianuarie a anului următor.”
Dacă o clădire este achiziționată sau construită în cursul anului, proprietarul este obligat să depună o declarație la autoritatea financiară locală din jurisdicția în care se află clădirea în termen de 30 de zile de la data achiziției și de la reprezentantul Ministerului Finanțelor.