Venitul mediu lunar pe gospodărie în trimestrul II a fost de 6.241 lei. 86,1% din venituri sunt cheltuieli

Venitul mediu lunar pe gospodărie în trimestrul II al anului 2022 a fost de 6.241 lei, iar venitul pe cap de locuitor a fost de 2.481 lei, potrivit datelor publicate miercuri de Biroul Național de Statistică al SUA (INS).
În trimestrul II al anului 2022, cheltuielile totale ale populației au fost în medie de 5.375 lei pe gospodărie și 2.137 lei pe persoană, reprezentând 86,1% din nivelul total al veniturilor.

Potrivit INS, veniturile în numerar sunt în medie de 5.853 lei pe gospodărie pe lună (2.327 lei pe persoană), iar veniturile în natură sunt estimate la 388 lei pe lună pe gospodărie (154 lei pe persoană). Salariile și alte venituri aferente acestora constituie cea mai importantă sursă de venit.

INS a menționat că la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit și veniturile de asistență socială (19,6%), veniturile în natură (6,2%), în principal valoarea inversă a consumului de produse agricole din resurse proprii (5,2%), din activități neagricole (2,2%), venituri din agricultură (2,1%) și venituri din proprietate și vânzarea bunurilor gospodărești (1,3%).
Conform datelor citate, mediul de viață afectează diferențele de nivel ale veniturilor gospodăriei între mediul urban și cel rural, în special diferențele structurale.

Potrivit INS, principalele destinații ale cheltuielilor gospodăriei sunt: ​​consumul de alimente, bunuri nealimentare, servicii, iar în impozite, contribuții, contribuții, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrană pentru animale și păsări, producția casnică plățile forței de muncă).

Cheltuieli de investiții pentru achiziționarea sau construirea unei case, achiziționarea de terenuri și echipamente necesare producției casnice, achiziționarea de acțiuni etc. Ponderea acestora în cheltuielile totale ale gospodăriilor este mică (doar 0,8%).
În plus, INS prevede că mediul de viață determină unele particularități ale dimensiunii și structurii cheltuielilor totale de consum.
Alimentele și băuturile nealcoolice au reprezentat în medie 35,1% din consumul gospodăriilor în al doilea trimestru al anului 2022, conform Clasificării de destinație a cheltuielilor de consum (COICOP).

BRD a raportat că în prima jumătate a anului 2022, veniturile totale au fost de 1,6 miliarde lei, în creștere cu 9%, iar profitul net a fost de 617 milioane lei, în scădere cu 1,9%.

BRD a raportat că în prima jumătate a anului 2022, veniturile totale au fost de 1,6 miliarde lei, în creștere cu 9%, iar profitul net a fost de 617 milioane lei, în scădere cu 1,9%.

Banca a anunțat miercuri că veniturile totale pentru prima jumătate a anului au fost de 1,6 miliarde lei, în creștere cu 9 la sută, iar cheltuielile de exploatare au fost de 806 milioane lei, cu 5,1 la sută mai mari decât nivelul din prima jumătate a anului 2021.

Profitul net al BRD a scăzut cu 1,9 la sută, la 617 milioane lei.
Pe baza activelor totale la 30 iunie 2022, banca deținea o cotă de piață de 10,3%.

„În prima jumătate a anului 2022, în ciuda mediului macroeconomic dificil din cauza războiului prelungit din Ucraina, BRD a demonstrat o bună putere comercială în toate domeniile de activitate. Creditarea a continuat să fie strâns în prima jumătate a anului 2022. Creditarea persoanelor fizice la producție nivelul creditelor pentru locuințe Performanță remarcabilă (în creștere cu 77% față de prima jumătate a anului 2021). Finanțarea acordată companiilor este solidă (creștere dinamică anuală de 16%) bazată pe creștere diversificată. BRD continuă să participe la toate programele guvernamentale de susținere a economiei, cu avize aprobate în primul trimestru al acestui an Credit în valoare de 1,4 miliarde lei”, a declarat François Bloch, CEO BRD Groupe Societe Generale.

La nivelul Grupului BRD, veniturile totale au ajuns la 1,64 miliarde lei, în creștere cu 7,6% față de prima jumătate a anului 2021, în timp ce profitul net a scăzut la 617 milioane lei (față de 626 milioane lei în prima jumătate a anului 2021).

BRD a raportat că în prima jumătate a anului 2022, veniturile totale au fost de 1,6 miliarde lei, în creștere cu 9%, iar profitul net a fost de 617 milioane lei, în scădere cu 1,9%.


Venitul net din dobânzi a înregistrat o creștere de două cifre, cu un avans semnificativ a veniturilor din dobânzi dependente de volumele tranzacțiilor și de ratele ridicate ale pieței.

Cheltuielile de exploatare au totalizat 853 milioane lei, în creștere cu 4,8%, excluzând contribuțiile plătite la Fondul de garantare și eliminare (69,2 milioane lei față de 49,4 milioane lei în prima jumătate a anului 2021). Costurile cu personalul (creștere dinamică anuală de 1,9%) au rămas limitate, deoarece piața forței de muncă a rămas strânsă, presiunile inflaționiste s-au amplificat, iar impactul efectelor prețurilor a fost parțial compensat de concedieri structurale continue (-562 angajați cu normă întreagă).

„Cu activități comerciale solide, Grupul BRD a înregistrat o performanță financiară puternică în prima jumătate a anului. Din perspectiva venitului net bancar, am înregistrat cel mai bun trimestru în primul rând, cu o creștere de 7,6% față de aceeași perioadă din 2021, în primul rând, datorită volumului pieței în creștere și creșterii substanțiale a veniturilor din dobânzi determinate de ratele dobânzilor, crescând în același timp semnificativ randamentul atragerii de depozite în beneficiul clienților noștri retail și corporativi. Ca urmare, BRD a câștigat aproape de o rentabilitate ridicată a capitalului propriu (ROE) de 16%. Într-un mediu stresant, BRD rămâne angajată să ofere sprijin financiar și expertiză clienților săi și economiei în general”, a adăugat Francois Bloch.

Valoarea cost/venit a Grupului BRD s-a îmbunătățit cu 2,4 puncte procentuale (excluzând contribuțiile cumulate la fondurile de garantare și cedare) de la 50,1% cu un an mai devreme la 47,7% în primul semestru al anului 2022.

Rata creditelor neperformante la sfârșitul lunii iunie 2022 a fost de 2,6%, mai mică decât nivelul de 3,3% la sfârșitul lunii iunie 2021, iar rata de acoperire a provizioanelor a crescut la 77% (+3 puncte procentuale) față de sfârșitul lunii iunie 2022. iunie 2021).
Soldul creditelor nete către clienți la nivel de grup a crescut cu 8,9%, din care suprafața închiriată a crescut cu 16,3%, iar Banca a crescut cu 8,9%.

Soldurile nete ale creditelor din sectorul de retail au crescut cu 5,3%, în principal din cauza persoanelor fizice și a întreprinderilor mici.

Noile împrumuturi acordate persoanelor fizice au continuat să înregistreze o creștere de două cifre (+13% a/a până la sfârșitul primului trimestru 2022), susținute de creditele imobiliare (+77% a/a).

Segmentul companiilor foarte mici a crescut cu 20,8%.

În sectorul corporativ (creștere dinamică anuală de 15,8%), activitatea a fost foarte activă, în special de către sectorul IMM (creștere dinamică anuală de 36,8%) precum și companiile mari (+7, 5% dinamică anuală).

Depozitele clienților au ajuns la 53,7 miliarde lei, în creștere cu 1,2%, susținute integral de sectorul de retail (persoane fizice și companii mici).

Depozitele de retail au scăzut cu 1,3% față de nivelul de la sfârșitul lunii decembrie 2021, în timp ce depozitele IMM-urilor au scăzut cu 7%, pe fondul înăspririi condițiilor de lichiditate pe piață din cauza tensiunilor geopolitice și a accelerarii rapide a inflației în ultimele cinci luni.

Declarația BRD privind Societatea de Administrare a Fondului de Pensii Private – SAFPP BRD:

După cum a comunicat deja SAFPP, au fost descoperite o serie de nereguli într-o serie de înregistrări contabile legate de conturile de cheltuieli generale ale administratorilor fondurilor de pensii private. Această situație este strâns legată de societatea privată de administrare a fondurilor de pensii (SAFPP), care nu are niciun impact de contaminare la nivelul altor entități ale grupului BRD.

Deținerile participanților la fondurile de pensii din Pilonul 2 și Pilonul 3 și activele acestora, care sunt depuse legal la băncile custode, sunt separate legal de fondurile proprii ale administratorului (SAFPP) și nu sunt afectate în niciun fel de această situație.

BRD Groupe Société Générale, în calitate de acționar minoritar cu un pachet de 49% din SAFPP, a realizat această sumă și a ajustat valoarea activului net al SAFPP în situațiile financiare din primul semestru 2022 pentru a reflecta participarea sa la acoperirea pierderilor (aproximativ 10 milioane lei).