Termeni și condiții de utilizare eDezvoltator.ro

1. Dispoziții generale

1.1. Acești Termeni și Condiții Generale (denumiţi în continuare “Termenii şi Condiţiile Generale”) stabilesc principiile şi regulile aplicabile prestării de servicii de către EDEZVOLTATOR WEB SRL pe Platforma de Imobiliare eDezvoltator.ro, platformă dedicată publicării anunţurilor având ca obiect bunuri imobile nou construite.

1.2. Accesarea şi vizitarea Platformei de Imobiliare și/sau înregistrarea unui cont pe aceasta înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiționată a acestor Termeni şi Condiții Generale.

2. Definiții

În sensul acestor Termeni si Condiții Generale, termenii folosiți cu majuscule vor avea înțelesul prevăzut mai jos:

2.1. Platforma de Imobiliare - Pagina de internet în forma www.edezvoltator.ro sau în orice altă formă care va fi decisă de SC EDEZVOLTATOR WEB SRL, incluzând orice secțiune sau subpagină a acesteia, ale cărei administrator este SC EDEZVOLTATOR WEB SRL, dedicată publicării anunțurilor de vânzare de bunuri imobile.

2.2. Furnizor - societatea SC EDEZVOLTATOR WEB SRL, persoană juridică română, cu sediul în Moreni, Strada Victoriei, numărul 24, județ Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J15/1422/2019, CUI 41514327, înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 8716 , e-mail: office@edezvoltator.ro.

2.3. Vizitator - oricine accesează Platforma de Imobiliare.

2.4. Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, având capacitate de exerciţiu deplină, precum şi orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată (inclusiv Partenerii) care accesează Platforma de Imobiliare şi/sau Serviciile.

2.5. Contul Utilizatorului - o înregistrare informatică personalizată, creată de SC EDEZVOLTATOR WEB SRL pentru Utilizator, cu scopul de a utiliza serviciile prestate în cadrul Platformei și de colectare în acest scop a informațiilor necesare. Accesul Utilizatorului la Cont este asigurat de o denumire unică (login/conectare) și de o parolă.

2.6. Partener – profesionistul, persoană juridică sau persoană fizică autorizată, care desfășoară o activitate în domeniul brokerajului imobiliar (agenție imobiliară) sau în domeniul construcțiilor și al vânzărilor sau al închirierilor de proprietăți noi (dezvoltator), care utilizează Platforma de Imobiliare în baza relaţiei contractuale cu Furnizorul.

2.7. Serviciile - publicarea pe Platforma de Imobiliare de anunțuri pentru vânzarea sau închirierea de bunuri imobile, serviciile suplimentare de promovare şi orice alte servicii oferite de SC EDEZVOLTATOR WEB SRL în cadrul Platformei de Imobiliare.

2.8. Operatori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Platforma de Imobiliare.

2.9. CRM Extern – orice soluție dedicată managementului portofoliului de anunțuri imobiliare care nu se află în administrarea SC EDEZVOLTATOR WEB SRL ce servește la comunicarea cu Platforma de Imobiliare și care este accesibilă Partenerilor pe baza introducerii de nume utilizator și parolă.

3. Conţinutul Anunţurilor

3.1. Conținutul anunțurilor va fi compus și integrat în Platforma de Imobiliare de către reprezentanții Furnizorului pe baza unui audit realizat la șantierul clădirii sau pe baza unor informații disponibile online. În cazul auditului, acesta este parte din contractul de colaborare semnat între Furnizor și Partener, deci datele cuprinse în acesta și ulterior publicate pe Platforma de Imobiliare sunt agreate de comun acord.

3.2. Partenerul nu va putea modifica direct conținutul anunțurilor ci doar solicitând modificările Furnizorului. Ne asumăm dreptul de a nu opera nicio modificare ce nu reflectă realitatea constatată pe teren în cadrul procesului de auditare.

3.4. Anunțurile sunt compuse din două tipuri principale de materiale: materialele realizate de noi și materialele puse la dispoziție de Partener.

3.5. Materialele realizate de noi reprezintă toate textele, randările interioare și o parte din imaginile cuprinse în secțiunea Galerie Foto. Nu utilizăm fragmente de text sau randări de interior trimise de Partener deoarece dorim să verificăm fiecare detaliu publicat în Anunț înainte de a-l servi utilizatorilor Platformei de Imobiliare. Textele sunt compuse pe baza auditului realizat de Operatorii noștri iar randările interioare sunt realizate pe baza planșelor de arhitectură ale proiectului tehnic al clădirii, ambele fiind parte din contractul de colaborare.

3.6. Materialele furnizate de Partener se rezumă doar la fotografii, randări exterioare sau randări interioare 3D din perspectivă joasă (imagine din interiorul locuinței).

3.7. Anunțurile includ și o secțiune de tip forum în care pot fi publicate recenzii venite din partea locatarilor clădirii prezentate în Anunț. Aceste recenzii vor fi publicate manual, de către echipa noastră, doar după ce au trecut printr-un filtru de moderare menit să verifice toate informație prezentate în recenzie, în special cele negative. Ne rezervăm dreptul de a reformula textul acestor recenzii necondiționat.

4. Principii de funcționare a Platformei de Imobiliare

4.1. Principalul scop al Platformei de Imobiliare este de a facilita Vizitatorilor identificarea unei locuințe cât mai potrivite, folosind o gamă largă de unelte de filtrare și comparare a Anunțurilor din catalog.

4.2. Secțiunea de blog a Platformei oferă utilizatorilor un set de ghiduri, articole și recenzii despre locuințele prezentate în Anunțuri astfel încât Vizitatorii să poată lua decizii cât mai bine documentate.

4.3. Din Anunț, un Vizitator poate face o solicitare de vizionare pentru locuința prezentată în respectivul Anunț. Aceste solicitări sunt procesate de departamentul nostru intern înainte de a ajunge la Partener. Opțional, Vizitatorul poate contacta direct Partenerul, datele acestuia de contact fiind vizibile în Anunțuri.

4.4. Platforma permite oricărui Vizitator să se aboneze la buletinul informativ trimis la fiecare două săptămâni și să se dezaboneze oricând, necondiționat.

5. Reguli de utilizare

5.1. Utilizarea Platformei de Imobiliare necesită îndeplinirea cumulată de către Utilizator a următoarelor condiții:

 • a) înregistrarea corectă a Contului;
 • b) acceptarea online a Termenilor și Condițiilor Generale de către Utilizator;
 • c) rezultatul pozitiv privind verificarea datelor Utilizatorului, efectuată de SC EDEZVOLTATOR WEB SRL;

5.2. Prin crearea Contului, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la primirea mesajelor din sistem și a celor care conțin informații privind serviciile Platformei de Imobiliare pe adresa de e-mail dată.

5.3. SC EDEZVOLTATOR WEB SRL poate condiționa prestarea în continuare a Serviciilor de transmiterea de către Utilizator pe adresa sediului SC EDEZVOLTATOR WEB SRL a documentelor care confirmă datele oferite de Utilizator în setările Contului acestuia.

5.4. Utilizatorul este obligat să își actualizeze de fiecare dată când este cazul datele de contact incluse în setările Contului Utilizatorului.

5.5. Nu sunt permise acțiuni ale Utilizatorului care pot îngreuna sau destabiliza funcționarea Platformei de Imobiliare.

5.6. Toate materialele, inclusiv elementele grafice, forma și compoziția acestor elemente (layout), mărcile comerciale și alte informații, disponibile pe paginile de internet ale Platformei de Imobiliare sunt rezervate utilizării exclusive de către SC EDEZVOLTATOR WEB SRL. Întregul conţinut al Platformei de Imobiliare, incluzând, dar fără a se limita la, texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum şi orice alte date şi aplicaţii, sunt proprietatea SC EDEZVOLTATOR WEB SRL și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi tuturor celorlalte legi în vigoare privind drepturile de proprietate intelectuală. Preluarea sau descărcarea oricăror materiale, informaţii şi/sau date de pe Platforma de Imobiliare în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale sau în alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepseşte conform legilor în vigoare.

5.7. Este strict interzisă orice agregare și prelucrare a datelor și a altor informații disponibile în cadrul Platformei de Imobiliare cu scopul de a fi puse la dispoziția terțelor persoane în cadrul altor platforme de internet sau în afara internetului. Este interzisă, de asemenea, utilizarea de către Utilizatori a simbolurilor Platformei de Imobiliare, inclusiv a elementelor grafice, în cadrul propriilor pagini de internet fără acordul scris al Furnizorului.

5.8. Platforma de Imobiliare poate conţine legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni şi condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, SC EDEZVOLTATOR WEB SRL nefiind răspunzătoare și neasumându-şi nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Platforma de Imobiliare este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât SC EDEZVOLTATOR WEB SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți la care se face trimitere pe Platforma de Imobiliare, Utilizatorul accesează acele website-uri şi/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc şi pe propria răspundere.

6. Rezilierea contractului

6.1. Ca regulă, relaţia contractuală dintre Utilizator şi Furnizor se încheie pentru o perioadă nedeterminată.

6.2. Un Utilizator poate denunţa unilateral contractul prin dezactivarea Contului.

6.3. Un Partener poate denunţa unilateral contractul cu un preaviz trimis Furnizorului prin e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire de cel puţin 15 zile. Perioada de preaviz începe să curgă din ziua în care s-a primit confirmarea scrisă din partea Furnizorului că s-a luat la cunoștință asupra intenției de sistare a serviciilor.

6.4. Contractul poate fi reziliat de către Utilizator în conformitate cu următoarele reguli:

 • dreptul de a șterge contul nu afectează drepturile Utilizatorului de a retrage sau de a rezilia Contractul, astfel cum este prevăzut de lege și de prezentele reglementări;
 • ștergerea unui cont este posibilă prin: (i) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul Contului (ii) trimiterea unei declarații de reziliere la adresa de e-mail: office@edezvoltator.ro sau (iii) trimiterea unei declarații de reziliere în scris la adresa fizică a Furnizorului;
 • odată cu eliminarea Contului de către Utilizator, acordurile rămase între SC EDEZVOLTATOR WEB SRL și Utilizator cu privire la serviciile furnizate ca parte a site-ului Web încetează să mai producă efecte;
 • după ștergerea Contului sau încetarea contractului, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Platformei de Imobiliare

6.5. SC EDEZVOLTATOR WEB SRL poate denunţa unilateral contractul cu un Partener cu un preaviz trimis acestuia pe e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puţin 5 zile. Partenerul declară că a acceptat expres această clauză.

6.6. SC EDEZVOLTATOR WEB SRL are dreptul de a suspenda temporar, cu efect imediat, furnizarea de servicii în cadrul Platformei Imobiliare sau de a declara reziliat contractul încheiat cu orice Utilizator şi de a-i dezactiva Contul în cazul în care acesta încalcă dispozițiile Termenilor și Condițiilor Generale şi/sau ale Condiţiilor Speciale.

6.7. Utilizatorul profesionist va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea sau blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

7. Dispoziții privind sesizările

7.1. Utilizatorul are dreptul să reclame executarea necorespunzătoare de către SC EDEZVOLTATOR WEB SRL a Serviciilor într-un termen de 7 zile de la postarea Anunțului.

7.2. Reclamațiile vor fi comunicate către SC EDEZVOLTATOR WEB SRL prin intermediul formularului de contact disponibil pe Platforma de Imobiliare sau în scris la adresa sediului SC EDEZVOLTATOR WEB SRL.

7.3. Reclamațiile vor fi analizate în cel mult 25 zile lucrătoare de la data primirii lor.

8. Reclamații ale Partenerilor și mediere

8.1. Un Partener poate formula o reclamație în următoarele situații:

 • pretinsa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor impuse de prezentul document și de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;
 • prezența unor dificultăți tehnice în ceea ce privește funcționarea Platformei de Imobiliare, de natură să afecteze utilizarea serviciilor oferite de Furnizor;
 • întreprinderea unor activități/ luarea unor măsuri de către Furnizor, de natură să afecteze situația Partenerului;

8.2. Reclamația poate fi transmisă prin e-mail, specificând în mesaj “Sesizări din partea Partenerilor conform reglementării (UE) 2019/1150”, vizat de prezenta secțiune sau în scris, la adresa SC EDEZVOLTATOR WEB SRL. În cuprinsul reclamației, Partenerul va furniza, în măsura în care este posibil, date și/sau informații care să permită SC EDEZVOLTATOR WEB SRL să verifice corect și complet plângerea, în special ID-ul Anunțului, explicația motivelor pentru care nu consideră conținutul ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor Generale și, la alegerea sa, date de contact.

8.3. Dispozițiile articolului 9.2. de mai sus se aplică în mod corespunzător plângerilor formulate de Utilizatorii profesioniști în temeiul acestei secțiuni.

8.4. Utilizatorul profesionist poate solicita mediere pentru soluționarea diferendelor care apar între acesta și SC EDEZVOLTATOR WEB SRL, în legătură cu serviciile furnizate de SC EDEZVOLTATOR WEB SRL, inclusiv pentru diferendele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate în temeiul articolului 10.1. de mai sus. SC EDEZVOLTATOR WEB SRL va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute, prin intermediul mediatorilor care cooperează cu Centrul de Soluționare Eficientă a Disputelor (CEDR). Lista mediatorilor și a reglementărilor privind medierea sunt disponibile la https://www.cedr.com/p2bmediation/. Medierea este taxabilă, iar SC EDEZVOLTATOR WEB SRL va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

8.5. Partenerul poate oricând să propună un alt mediator, cu ajutorul căruia este dispus să efectueze procedura medierii cu condiția ca Partenerul să suporte toate costurile pe care le implică acest transfer și toate costurile ulterioare ale mediatorului ales, inclusiv onorariul datorat de către Furnizor.

8.6. Opțiunea medierii este voluntară. SC EDEZVOLTATOR WEB SRL își rezervă dreptul de a refuza participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de Utilizatorul profesionist.

9. Modificările Termenilor și Condițiilor Generale

9.1. Termenii și Condițiile Generale pot fi modificaţi oricând de către SC EDEZVOLTATOR WEB SRL. Modificările și informaţiile privind valabilitatea acestora sunt postate de SC EDEZVOLTATOR WEB SRL pe Platforma de Imobiliare. Suplimentar, Partenerii cu care avem relații contractuale vor fi notificați cu privire la aceste modificări, pe cale electronică.

9.2. Modificările Termenilor și Condițiilor Generale vor intra în vigoare la data indicată de Furnizor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data la care sunt transmise pe cale electronică Partenerilor prin e-mail. Utilizatorul care nu acceptă modificările poate rezilia contractul prin trimiterea unei comunicări în acest sens către SC EDEZVOLTATOR WEB SRL înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Dacă Utilizatorul nu a trimis nicio comunicare privind rezilierea contractului până la intrarea în vigoare a modificărilor, se consideră că a acceptat integral modificările Termenilor și Condițiilor Generale.

10. Legea aplicabilă. Litigii

10.1 Termenii și Condițiile, precum și raportul juridic dintre Furnizor şi Utilizator se supun legilor române. Orice litigiu între părţi va fi soluționat de instanțele de judecată competente din Dâmbovița.

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental EDEZVOLTATOR WEB SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu Platforma de Imobiliare.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic conținutul acestei Politici de Confidentialitate.

1. Cine suntem și cum ne puteți contacta

1.1. eDezvoltator.ro este denumirea comercială al EDEZVOLTATOR WEB SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Moreni, Strada Victoriei, număr 24, județ Dâmbovița, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J15/1422/2019, cod unic de înregistrare fiscală 41514327 (în continuare “EDEZVOLTATOR WEB SRL” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

1.2. Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați Responsabilul EDEZVOLTATOR WEB SRL cu protecția datelor la adresa de e-mail office@edezvoltator.ro.

2. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

2.1. În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel:

2.2. Când vă creați un cont pe www.edezvoltator.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

2.3. În cadrul paginii dumneavoastră personale (Contul meu) din Platforma de Imobiliare aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: fotografie, genul, nickname, număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, adresa alternativa de e-mail etc.;

2.4. Când efectuați o solicitare, ne furnizați doar următoarele informații: numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail.

2.5. Vă oferim și posibilitatea de a vă înregistra în Platforma de Imobiliare prin contul dumneavoastră Facebook sau Google. Dacă optați pentru una dintre aceste variante, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook Inc / Google LLC, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dumneavoastră către EDEZVOLTATOR WEB SRL. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, folosind următoarele link-uri:

2.6. Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

2.7. Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

2.8. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

3. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

3.1. Pentru prestarea serviciilor EDEZVOLTATOR WEB SRL în beneficiul dumneavoastră.

3.1.1. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 1. Crearea și administrarea contului în cadrul platformei EDEZVOLTATOR WEB SRL;
 2. Prelucrarea solicitărilor, inclusiv preluarea și validarea acestora;

3.1.2. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între EDEZVOLTATOR WEB SRL și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

3.2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

3.2.1. Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

3.2.2. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

3.3. Pentru marketing

3.3.1. Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte imobiliare care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la Anunțuri similare sau complementare cu cele pe care le-ați solicitat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Anunțuri adăugate în secțiunea “Cont/Lista mea” sau secțiunea “Cont/Favorite” sau ați arătat interes sa le achizitionati, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

3.3.2. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment făcând click pe link-ul ”Dezabonare” din mesajele primite.

3.3.3. În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră.

3.4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

3.4.1. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 1. Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei EDEZVOLTATOR WEB SRL față de atacuri cibernetice:
 2. Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 3. Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

3.4.2. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

4. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

4.1. Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în Platforma de Imobiliare. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

5. Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

5.1. După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

5.1.1. Societăților din grupul CELSO DATA SCIENCE SRL în vederea folosirii datelor colectate cu scopul de a efectua activități de cercetare științifică în domeniul ”Data Science”. Datele transmise către această societate nu includ informații personale de identificare precum nume, adresă de e-mail sau număr de telefon.

5.1.2. Partenerilor pentru care s-au făcut solicitări de vizionare sau cei pe care i-ați aprobat în discuțiile telefonice cu agenții noștri.

5.2. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

5.3. Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

6. În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

6.1. În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

6.2. În cazul datelor folosite în cadrul activității de cercetare științifică, acestea sunt transmise către entități cu sediul în Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii cu ajutorul cărora avem parteneriate de colaborare.

6.3. Este posibil să transferăm anumite date ale dumneavoastră cu caracter personal și altor entități, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

6.4. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul Uniunii Europene către Statele Unite ale Americii.

6.5. Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dumneavoastră, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

7. Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

7.1. Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

7.2. Transmisia datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

7.3. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

8. Ce drepturi aveți

8.1. Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

8.2. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

8.3. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

8.4. Identitate

8.4.1. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului creat pe www.edezvoltator.ro. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dumneavoastră.

8.5. Onorarii

8.5.1. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

8.6. Durata de răspuns

8.6.1 Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 20 de zile lucrătoare, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 80 de zile lucrătoare. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

8.7. Drepturile terțelor părți

8.7.1. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

8.8. Drepturile dumneavoastră

Accesul

8.8.1. Puteți să ne cereți:

 1. să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 2. să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 3. să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
 4. să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

8.8.2. Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

8.8.3. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

8.8.4. Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 1. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 2. v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 3. dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 4. acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 5. ne revine o obligație legală în acest sens.

8.8.5. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:

 1. pentru respectarea unei obligații legale; sau
 2. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

8.8.6. Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor

8.8.7. Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 1. acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 2. prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 3. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 4. v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

8.8.8. Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 1. avem consimțământul dumneavoastră; sau
 2. pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 3. pentru a proteja drepturile EDEZVOLTATOR WEB SRL sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

8.8.9. Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră;
 2. prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

8.8.10. Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

8.8.11. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing sau cercetare (inclusiv includerea datelor dumneavoastră în seturile folosite pentru antrenarea rețelelor neurale - seturi care nu folosesc datele de identificare precum număr de telefon, adresă de e-mail sau nume complet), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

8.8.12. Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 1. produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră; sau
 2. vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

8.8.13. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 1. ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;
 2. este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; sau
 3. se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Plângeri

8.8.14. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8.8.15. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
 • Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212
 • E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul EDEZVOLTATOR WEB SRL cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dumneavoastră prin e-mail la adresa office@edezvoltator.ro

Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare